DU

English below

NL

DESTINATION UNKNOWN is een non-profit organisatie die jonge kunstenaars een werkperiode biedt in panden die tijdelijk leeg staan; wachtend op een nieuwe eigenaar of klaar voor de sloop. Kunstenaars worden uitgedaagd site-specifiek werk te ontwikkelen. DU is een nomadische organisatie, wat betekent dat ze elk jaar op een andere locatie neerstrijkt.

DESTINATION UNKNOWN is ontstaan vanuit de noodzaak om een podium te bieden aan jonge kunstenaars. DU weet uit eigen ervaring dat het voor jonge kunstenaars moeilijk is om toegang te krijgen tot instituten die hen de gelegenheid bieden om hun talent te tonen en zich verder te ontwikkelen. DU wil niet enkel een tentoonstellingsmogelijkheid bieden, maar richt zich expliciet op artistieke en persoonlijke ontwikkeling. DU zorgt ervoor dat er voldoende studiobezoeken zijn met mensen uit de kunstwereld.

Tijdens deze residentie organiseert DU avondprogramma’s met interessante sprekers, een filmavond en andere invullingen.

@destination_unknown_art 
http://www.destinationunknown.nu/
https://www.facebook.com/Destinationunknownart

 

EN

DESTINATION UNKNOWN is a non-profit organisation that offers a working period for young artists in locations which are temporarily vacant; waiting to be reclaimed by new owners or waiting to be demolished. Artists are invited to fill these vacancies with creative site-specific ideas and interventions, reacting on the environment of the location. DU is a nomadic organisation, which implies that it is based on another location every year.

DESTINATION UNKNOWN is raised from the need to give a platforn to young artists. DU realizes from personal experience that it is difficult for young artists to gain access to institutes that offer them the opportunity to show their talent and to evolve. Therefore DU will not only facilitate an exhibition opportunity, but will focus explicity on artistic and personal growth.. Furthermore, we organize evening programs with interesting speakers, film evening and so on. We ensure that there are enough studio discussions with people from the art world, and this allows the young artist to easily make connections. DU ensures that there are sufficient studio visits with people from the art world.

During this residency, DU organizes evening programs with interesting speakers, a film evening and other interpretations.

@destination_unknown_art 
http://www.destinationunknown.nu/
https://www.facebook.com/Destinationunknownart

 

DESTINATION UNKNOWN TEAM:

Pictures made by Sanne Jennes photography